Wednesday 28 May 2008
توسط : iranbike

سومین تور دوچرخه سواری و طبیعتگردی تفرش
هیات دوچرخه سواری تفرش برگزار می کند
از طبیعت زیبای تفرش به روستای وفس
(!ابیانه استان مرکزی)
حرکت از 14 تا 16 خرداد 87
مسافت 270 کیلومتر
شرکت برای عموم آزاد
ورودیه 15000 تومان
 ثبت نام اینترنتی 
www.tirajeh.net
سرپرست گروه
09126851642
(تصویر دومین تور هیات تفرش - شهریور 86 تور دوچرخه سواری و ماهیگیری سد ساوه)

ارسال شده توسط تیراژه

[/html]

j M H:i